Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

3D navrhovanie je realita! Začnite využívať jeho výhody už dnes!

Študenti na ÚSETM majú k dispozícii novú počítačovú učebňu. Poslednou novinkou je možnosť vyskúšať si tu okrem iných aj využitie CAx systému Autodesk Inventor. Príďte si ju vyskúšať tiež a využiť odbornú konzultáciu s expertmi nášho ústavu.

Poslednou novinkou na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (ÚSETM) je možnosť využiť trojrozmerný parametrický CAD systém Autodesk Inventor

Inventor je veľmi efektívnym a obľúbeným nástrojom pre konštruktérsku prax, pre 3D modelovanie, rýchlu a jednoduchú tvorbu alebo editáciu Solid modelov. Plne asociatívne prepojenie medzi Inventorom  a všetkými najvýznamnejšími CAD systémami (Solid EDGE, Solidworks, Catia, Edge CAM.... atď.) je základom neustáleho vývoja programu. Okrem štandardných možností dostupných CAD systémov ponúka:

  • jednu z najprepracovanejších databáz prvkov (digitálne strojnícke tabuľky)
  • výpočty strojových častí (perá, skrutkové spoje, nosníky, ozubené kolesá, remeňové prevody, vačkové mechanizmy, drážkované hriadele, pružiny, ložiská)
  • veľmi prepracované a efektívne „integrované“ prostredie pre tvorbu výkresovej dokumentácie vrátane možností Autocad v rámci balíka produktov Autodesk
  • prepracovaný modul pre tvorbu zváraných konštrukcií z normalizovaných prvkov „Frame generátor“ spolu s efektívnym nástrojom pre ich MKP verifikáciu.

V Inventore je možné realizovať  MKP výpočty, dynamické simulácie a kinematické analýzy. Má veľmi efektívne prostredie pre tvorbu zvarencov.

 http://www.autodesk.cz/products/inventor/overview

Novinkou je claudové riešenie Fusion 360, ktoré umožňuje realizovať aj nadštandardné MKP výpočty na externom serveri Autodesku.

https://a360.autodesk.com/drive/http://www.autodesk.com/products/fusion-360/features 

Možnosti sú naozaj široké a nie je možné ich v krátkosti popísať. V každom prípade na ÚSETM budete mať viac času a priestoru zoznámiť sa týmito progresívnymi riešeniami.

Pre dizajnérov ponúka v  balíku Autodesk Product Design Suite, aj profesionálne prostredie 3D Štúdio MAX – tvorba efektov, animácií a reálnych vizualizácií.

https://knowledge.autodesk.com/support/product-design-suite?sort=score

A aký je z toho celého výsledok? Môžete byť okamžite konkurencieschopnejší na trhu práce, môžete pomôcť nasmerovať firmu na cestu, ktorá postupne smeruje k budúcemu komplexnému využitiu výhod Inventora a digitálneho prototypovania.

Využitie techniky tvorby 3D prototypov vo svete strojárstva a strojárskej výroby, ktoré ti umožnia overiť si a analyzovať výrobok, tvar,  formu aj funkciu tvojich návrhov ešte skôr, ako je skutočne vyrobený. Vytvorený digitálny model ponúka virtuálne znázornenie konečného produktu a umožňuje tým zlepšovať návrhy, vizualizovať aj simulovať ich, a tým pádom eliminovať na maximálnu možnú mieru výrobu fyzických prototypov, ktoré sú mnohokrát drahé a potrebné zmeny nákladné. Rovnako umožňuje včas odhaliť kolízie, skôr, ako sa realizujú vo výrobe. Takýmto spôsobom sa produkty rýchlejšie dostanú na trh a posilňujeme tým konkurenčnú výhodu.

Chceš vedieť viac?

Príď, alebo aspoň klikni a dozvieš sa viac.

http://www.sjf.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-vyrobnych-systemov-environmentalnej-techniky-a-manazmentu-kvality/aktuality.html?page_id=5275

 alebo na facebooku: https://www.facebook.com/ÚSETM-SjF-STU-1414078345283920

Táto aktivita patrí do radu prednášok a prezentácií nášho ústavu, preto nepremeškaj príležitosť a príď si to osobne pozrieť a vyskúšať. Informácia bola prezentovaná nielen našim študentom, ale aj na zhruba 320 stredných školách na celom Slovensku.

Podľa vášho deklarovaného záujmu pripravujeme ďalšie zaujímavé prezentácie a články. Chci byť prvý pri tom, kto sa o novinkách ponúkajúcich pre teba konkurenčnú výhodu  dozvie.

Kontakt:

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
vedúci ústavu
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Námestie slobody 17, 81231 Bratislava

Informácie:

PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
tel.: 0905594417
e-mail: ingrid.souckova@stuba.sk