Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Dňa 24. novembra sa v rámci medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2016, ktorý sa uskutočnil v Bratislave, udeľovali ceny laureátom 11. ročníka celoslovenskej súťaže Zlatý mravec 2016. Súťaže sa zúčastňujú jednotlivci i spoločnosti, ktoré dosahujú významné úspechy v odpadovom hospodárstve SR, zaslúžili sa o mimoriadne riešenia, počiny alebo prínosy v tejto oblasti. Ocenenie sa udeľuje od roku 2006 v 5 kategóriách odpadového hospodárstva.

Víťazom súťaže Zlatý mravec za rok 2016 sa v kategórii Študentský projekt stala čerstvá absolventka študijného programu „Environmentálna výrobná technika“ Ing.Michaela Mihalovová za diplomovú prácu „Vývoj progresívneho kompozitného paliva na báze fytomasy“. Študentke bola udelená cena, diplom a finančná odmena 400,- EUR.

Hodnotiaca komisia ocenila vysokú celkovú úroveň a kvalitu spracovania diplomovej práce Ing. Michaely Mihalovovej ako aj jej prínos pre priemyselnú prax. Navrhované palivo vytvorené odpadmi zo slamy a papierenského kalu je vhodným riešením pre malé a stredné spaľovacie systémy.

Viac informácií nájdete na:

http://www.zlatymravec.sk/

http://www.odpady-portal.sk/Dokument/103285/pozname-vitazov-zlateho-mravca-2016.aspx