Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Pútavé a netradičné akcie organizované pre študentov majú svoje opodstatnenie. Atraktívne predstavenie toho, čo všetko je možné na Strojníckej fakulte, a najmä na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality študovať, je pre študentov mnohokrát zaujímavejšie, ako iba „suché“ presviedčanie o tom, prečo by tu mali študovať.

Presvedčili sme sa o tom aj na posledných dvoch akciách, ktoré boli menovaným ústavom organizované koncom marca a začiatkom apríla. Tou marcovou bola popularizačná prednáška:

Poď na prednášku „Aplikácia MKP systémov v konštruktérskej praxi“. Študenti mali možnosť zoznámiť sa s modelovaním a simuláciou konštrukcií na konkrétnych príkladoch z praxe, dozvedieť sa zaujímavým spôsobom ako vznikajú, modelujú sa a optimalizujú moderné, pevné a ľahké konštrukcie. Všetci, aj tí, ktorým bol pojem MKP dovtedy neznámy, po tejto prednáške určite zostali uspokojení. Praktické ukážky a možnosť „ošahať“ si MKP naživo im to dostatočne priblížili a objasnili.

V apríli zorganizovali pracovníci Ústavu výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality pre študentov ďalší vynikajúci nápad jedného z našich kolegov. Cieľom tejto aktivity bolo ukázať študentom „labáky“, v ktorých okrem bežných tried u nás prebieha výučba. Celá idea spočívala v absolvovaní „Tour“, teda trasy, ktorá bola študentom vopred avizovaná. Trasa bola tvorená jednotlivými cieľovými bodmi, etapami, ktorých bolo šesť. Boli to jednotlivé naše laboratóriá, kde okrem prezentácie činností v nich, študenti dostali aj úlohu, pri ktorej získavali body za správne vyriešenie. V cieľovej rovinke, ktorou bola prednášková trieda na štvrtom poschodí, celú akciu vyhodnotil vedúci ústavu. Po spočítaní získaných bodov vyhlásil mená víťazov, ktorí získali vopred avizované ceny. A keďže okrem štyroch prvých umiestnených bol víťazom vlastne každý kto prišiel, naprázdno neobišiel nik.

Ako už bolo spomenuté, takéto akcie majú pre študentov určite význam. Ukázali nám to aj odozvy od samotných študentov. Získanie prehľadu o tom, čo ústav ponúka aj v súvislosti s možnosťou ďalšej uplatniteľnosti v praxi určite študentov presvedčil, že štúdia u nás sa netreba obávať. Modernými, zaujímavými a atraktívnymi formami pripravujeme študentov pre potreby praxe, pre potreby budúcich zamestnávateľov.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akcií zúčastnili, ako aj tým, ktorí ich pripravovali. Tešíme sa zároveň na ďalšie vydarené akcie.