Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 27.03. 2018 sa uskutočnila návšteva 44 žiakov Gymnázia Topoľčian na Strojníckej fakulte STU.
Počas návštevy sa študenti zoznámili s laboratóriami fakulty, diskutovali s vedením fakulty a s pedagógmi a na záver sa zúčastnili vzorovej prednášky.

V následnom e-maily, zástupkyňa riaditeľa školy a absolventka našej fakulty Ing. Katarína Shánělová vyslovila poďakovanie, že študentom sa exkurzia veľmi páčila a odchádzali domov spokojní. Osobitné poďakovanie za prípravu a úspešný priebeh exkurzie vyslovila hlavne prodekanovi doc. Ing. Jurajovi Beniakovi, PhD. a tiež prorektorovi prof. Ing. Mariánovi Peciarovi, PhD.

V závere svojho e-mailu zaželala fakulte čo najviac záujemcov o štúdium a úspešných absolventov.