Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Prinášame možnosť publikovania v Zborníku vedeckých prác Strojníckej fakulty

Časový harmonogram prípravy pre vydanie Zborníka vedeckých prác Strojníckej fakulty za rok 2012.

Termín odovzdania príspevku je 30.11.2012

Publikácia v rozsahu maximálne 6 strán , musí byť v anglickom jazyku a musí byť spracovaná podľa pokynov pre autorov príspevkov a v súlade so zásadami vydávania Zborníka vedeckých prác Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktoré Vám posielame v prílohe. 

POKYNY pre autorov príspevkov

TEMPLATE príspevku

Zásady vydávania zborníka