Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV – OS technika znižovania hluku a kmitania;
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia – OS akustiky a kmitania
s Ústavom aplikovanej mechaniky a mechatroniky Strojníckej fakulty a Stavebnej fakulty STU
a Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave

organizujú

XV. medzinárodný akustický seminár

v dňoch 31. mája a 1. júna 2010 v Kočovciach.

TÉMATICKÉ ZAMERANIE
• Hluk a kmitanie v technickej praxi
• Ochrana človeka pred hlukom a kmitaním
• Stratégia znižovania hluku a kmitania
• Akustika prostredia
• Meranie a hodnotenie hluku a kmitania
• Vítané sú aj príspevky z iných oblastí akustiky a vibroakustiky.

MIESTO KONANIA
Seminár sa uskutoční v Učebno-výcvikovom zariadení SvF STU v Bratislave, Kočovce.
Kočovce sa nachádzajú asi 7 km na východ od Nového Mesta nad Váhom na úpätí pohoria Považský Inovec v blízkosti hradu Beckov a kúpeľov Piešťany.
Vzhľadom na kapacitu kaštieľa je účasť obmedzená na päťdesiat účastníkov

VLOŽNÉ NA SEMINÁR  otvorenie 31.5. o 10:00; ukončenie 1.6. o 16:00

Vložné pre členov SKAS a SSTP 33,- EUR + 6,27,-EUR DPH
Vložné pre nečlenov SKAS a SSTP 42,- EUR + 7,98,-EUR DPH
(Platí sa len vložné, a to do 3. mája 2010)

Ubytovanie (platí sa na mieste – cena je včítane 19% DPH)
Účastníci nezamestnaní na STU 8,30,- EUR
Zamestnanci STU (SvF) 4,98,- EUR (3,32,-EUR)

Stravovanie na celý pobyt (platí sa na mieste – cena včítane 19% DPH)
Účastníci nezamestnaní na STU 13,02,- EUR
Zamestnanci STU 9,29,- EUR

Uvedenie reklamnej prednášky s ukážkou: 199,-EUR + 37,81,-EUR DPH
Reklama v zborníku a miesta na reklamu v mieste konania konferencie podľa dohovoru s odborným garantom.

informačná brožúra

1. ČASŤ

2. ČASŤ

 

Web stránka konferecnie http://www.sstp.sk/Akust.%20konferencia%202010.htm