Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Študenti si môžu overiť svoje vedomosti, získať zaujímavé ceny a nové skúsenosti, bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave, ako inšpiráciu pre výber svojho ďalšieho smerovania v živote.
Pre víťaza je pripravených 300,-€ a ďaľších 300,-€ pre školu, táto suma sa pre školu znásobuje v prípade úspechu viacerých študentov!
Druhé miesto je v hodnote 200,-€/200,-€ a tretie 100,-€/100,-€

Štart XII. ročníka súťaže: 1. 12. 2018 
Zaslanie abstraktu v el. prihláške (cca 200 slov): do 1. 2. 2019 
Zaslanie finálneho príspevku v pdf: do 11. 2. 2019 
Finále súťaže spojené so spoločenským a kultúrnym programom: 21. 2. 2019 

Grand Prix

GP - Súťaže Grand Prix sa môžu zúčastniť 3-5 členné družstvá študentov stredných škôl. Počas súťaže budú súťažiaci na stanovištiach rozmiestnených po Strojníckej fakulte STU plniť rôzne praktické a teoretické úlohy. Úlohy pripravili jednotlivé odborné ústavy a sú prispôsobené vedomostiam a schopnostiam  stredoškolákov. Určite žiadna nuda nehrozí. Hlavným cieľom je ukázať študentom, že „aj toto je strojarina“ – nenásilnou, zábavnou, ich záujmom primeranou formou.


Podrobnosti súťaže nájdete na stránke:
http://olympiada.sjf.stuba.sk/