Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

pre doc. Ing. Jána Lešinského, CSc.

Na návrh francúzskej organizácie automobilových inžinierov a technikov SIA France a rakúskej organizácie ÖVK, ktoré sú partnerskými organizáciami SAITS (Spolok automobilových inžinierov a technikov Slovenska) vo FISITA (Federácia 38 národných organizácií automobilov inžinierov a technikov), udelil najvyšší orgán tejto federácie Jánovi Lešinskému (predsedovi SAITS) v roku 2016 FISITA SERVICE AWARD v kórejskom Busane, toto ocenenie bolo udelené pri príležitosti svetového kongresu FISITA. Ocenenie na Slovensko 24. 11. 2016 priniesol a doc. Lešinskému odovzdal prof. Höhl, dlhoročný prezident EAEC (Európska časť federácie FISITA).

Ján Lešinský je členom Rady FISITA (najvyšší orgán federácie) od roku 1987. Významne sa podieľal na organizovaní kongresov európskej časti v roku 2001 a 2009 vrátane zasadania Rady svetovej federácie FISITA. Na kongresoch za zúčastnilo viac ako 500 odborníkov v roku 2001 a viac ako 300 odborníkov v roku 2009, čo bolo priamym úspechom Slovenska na začiatku a aj pri veľkom rozvoji automobilovej výroby na Slovensku.

Počas celého obdobia prednáškami pre študujúcu mládež – od základných škôl (napríklad letné univerzity v Bratislave, Trnave) cez stredné školy (BA, TT, Skalica, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Zvolen, Košice) až po vysoké školy doma i v zahraničí – propagoval úsilie technikov na Slovensku v oblasti automobilového a príbuzného priemyslu, napríklad pre BEST „Car is Immortal“, T.I.M.E. Cluster a iné. Spolu s TU Wien za STU v Bratislave je garantom a akademickým riaditeľom vytvoreného študijného programu Professional MBA Automotive Industry, ktorý už ôsmy rok úspešne prebieha ako dvojročné kombinované štúdium v angličtine (doteraz viac ako 120 účastníkov z 23 štátov). Svojimi prednáškami a spracovaním expertných analýz prispel mnohým výrobným organizáciám.

Jeho prednášky pre Dynabrade Europe, banky, unverzity – Krems, Innsbruck, Drážďany, ETH Zürich, FH Graz i MADI Moskva – i prednášky pre UK Embassy, CND Embassy, Doerken, Karman dokresľovali význam Slovenska v strednej Európe a prilákali investorov. V ostatných piatich rokoch to boli aj aktivity študentov (cez SAITS) na Strojníckej fakulte STU vo forme účasti študentov v súťažiach FORMULA Student v Anglickom Silverstone, v Nemecku i v okolitých štátoch a Shell eco-marathon v Londýne či Rotterdame.

Ján Lešinský, narodený v roku 1945, je docentom na Sjf STU v Bratislave od roku 1970.
Pracoval a pracuje pre FISITA (ako predseda SAITS a člen Rady FISITA od roku 1987)