Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vyznamenaní absolventi inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2016/2017

CENA REKTORA:

Ing. Vanda Poničanová – študijný program :  Aplikovaná mechanika a mechatronika

Ing. Jakub Janáč             -  študijný program :  Environmentálna výrobná technika

Ing. Bystrík Boriščák      - študijný program :  Energetické stroje a zariadenia

Ing. Andrea Ondríková – študijný program : Chemické a potravinárske stroje a zariadenia

Ing. Dávid Drahoš          -  študijný program : Automobily a mobilné pracovné stroje

Ing. Matúš Tatarko        -  študijný program : Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

Ing. Petra Rumanová    -  študijný program : Meranie a skúšobníctvo


POCHVALNÉ UZNANIE DEKANA :

Študijný program:  Aplikovaná mechanika a mechatronika

Ing.  Patrik Daňa
Ing. Silvia Mihelová
Ing. Peter Šlesar

Študijný program: Energetické stroje a zariadenia

Ing. Matej Kurilla

Študijný program: Chemické a potravinárske stroje a zariadenia

Ing. Veronika Rybanská
Ing. Tomáš Tkáč

Vyznamenaní absolventi bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2016/2017

CENA REKTORA:

Bc. Marek Majkút – študijný program :  Aplikovaná mechanika a mechatronika

POCHVALNÉ UZNANIE DEKANA :

Študijný program:  Aplikovaná mechanika a mechatronika

Bc. Bence Nagy
Bc. Ferdinand Surový
Bc. Milan Zelina

Študijný program: Environmentálna výrobná technika

Bc. Katarína Plocháňová