Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Strojnícka fakulta STU

Volebný obvod: študentská časť akademickej obce fakulty

Zoznam kandidátov zvolených do AS STU podľa počtu získaných hlasov

  1. Michalík Ivan počet získaných hlasov: 8

 Zoznam kandidátov zvolených za náhradníkov do AS STU podľa počtu získaných hlasov

  1. Jankove Samuel, Bc.   počet získaných hlasov:  6
  2. Kmeť Vladimír, Bc.      počet získaných hlasov: 4
  3. Farkaš Ondrej, Bc.      počet získaných hlasov: 2
  4. Sýkora Martin            počet získaných hlasov: 1
  5. Kijovský Ján, Bc.        počet získaných hlasov: 1 

Poradie náhradníkov na člena študentskej časti AS STU na funkčné obdobie 2019-2023 na 4. a 5. mieste bolo určené losom.