Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Strojnícka fakulta STU

Volebný obvod: študentská časť akademickej obce fakulty

Zoznam kandidátov zvolených do AS SjF STU podľa počtu získaných hlasov

 1. Poničanová Andrea             počet získaných hlasov:  17
 2. Krajčíková Zuzana              počet získaných hlasov:  11
 3. Bezák Jozef                        počet získaných hlasov:  8
 4. Jankove Samuel, Bc.           počet získaných hlasov:  8

Zoznam kandidátov zvolených za náhradníkov do AS SjF STU podľa počtu získaných hlasov

 1. Novotná Ema                   počet získaných hlasov:  7
 2. Košičiarová Vladimíra       počet získaných hlasov:  7
 3. Babjak Samuel                 počet získaných hlasov:  7
 4. Farkaš Ondrej, Bc.            počet získaných hlasov:  6
 5. Maďar Juraj                      počet získaných hlasov:  4

Poradie náhradníkov na člena študentskej časti AS SjF STU na funkčné obdobie 2018-2022 na 1., 2. a 3. mieste bolo určené losom.


Kandidáti na člena AS SjF STU (v abecednom  poradí)

 1. Babjak Samuel
 2. Bezák Jozef
 3. Farkaš Ondrej, Bc.
 4. Jankove Samuel, Bc.
 5. Košičiarová Vladimíra
 6. Krajčíková Zuzana
 7. Maďar Juraj
 8. Novotná Ema
 9. Poničanová Andrea

Doplňujúce voľby do AS SjF STU v Bratislave sa uskutočnili dňa 14.10.2020 v čase 9:00 – 14:00 v miestnosti 004 na funkčné obdobie 2018-2022. Každý člen študentskej časti akademickej obce volí štyroch kandidátov na člena AS SjF STU v Bratislave. Nezvolení kandidáti sa automaticky stávajú náhradníkmi v poradí podľa počtu získaných hlasov.