Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.2) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent zaradeného na fakulte – Ústav jazykov a športu.

1 funkčné miesto odborný asistent pre odbornú cudzojazyčnú komunikáciu - nemecký jazyk a anglický jazyk
oddelenie jazykov a spoločenských vied

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore,
 • odborná pedagogická a prekladateľská prax min. 5 rokov (výhodou v oblasti technickej terminológie),
 • prax v oblasti vyučovania zahraničných študentov (nemecký jazyk cez angličtinu),
 • výhodou je znalosť ďalšieho jazyka (francúzština, španielčina, ruština),
 • vítané sú skúsenosti s tvorbou e-learningových kurzov a s prácou na projektoch.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 911 eur/mesačne

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií.

Termín nástupu: 01.03.2019

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 10.02.2019. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.