Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho pracoviska:

1 miesto vedúci/vedúca oddelenia plánovania a rozpočtu

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
  • odborná prax min. 5 rokov v oblasti plánovania rozpočtu,
  • organizačné a riadiace schopnosti,
  • prax v riadení pracovného tímu.

Ponúkaná mzda (brutto): 1000,00 eur/mesačne

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
  • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Termín nástupu: 01.01.2019

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 28.11.2018. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.