Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 miesta vysokoškolského učiteľ do funkcie docenta pre  Katedru technickej mechaniky v odbore Aplikovaná mechanika

 

Podmienky:

  • vysokoškolské vzdelanie v odbore Aplikovaná mechanika
  • pedagogická prax v zaradení docent minimálne 5 rokov v odbore
  • publikačná činnosť
  • znalosť anglického jazyka

 

Prihlášky doložené dotazníkom, životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte na Dekanát SjF STU v Bratislave, útvar personálnych a sociálnych činnosti Nám.slobody 17 do 18.11.2005.

 

Vybavuje: Kováčová Mária

telefón:    57296124

e-mail:     maria.kovacova@stuba.sk

 

(oznam na stiahnutie vo formáte MS Word)