Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Kandidátna listina pre voľby členov a náhradníkov do AS STU na obdobie 2011-2015

Zamestnanecká časť:
1. prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
2. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
3. prof. Ing. Zita Iždinska, PhD.
4. doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD.
5. doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.
6. prof. Ing. Boris Roháľ-Ilkiv, CSc.
7. doc. Ing. Igor Ščepka, PhD.

Študentská časť:

1. Bc. Filip Fraňo
2. Ing. Andrea Haringová
3. Juraj Majera

V Bratislave, 02.05.2011

Ing. Juraj Beniak, PhD.
predseda legislatívnej komisie
AS SjF STU v Bratislave