Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

10.11. 2021 sa v Aule Aurela Stodolu na Strojníckej fakulte STU v Bratislave uskutočnilo verejné zhromaždenie akademickej obec STU Volanie univerzít po potrebnej reforme nebolo vypočuté. Ako „reformu“ ministerstvo školstva predložilo novelu vysokoškolského zákona, ktorá nepomôže zvýšiť kvalitu našich univerzít, naopak, poškodí aj tú, ktorú napriek stále zložitejším podmienkam máme.Chcem zdôrazniť že, my nie sme proti tomu, že treba novelizovať zákon o vysokých školách. Zamestnanci, ale aj študenti vidia, že sú tu problémy ktorým sa treba venovať. Je to napríklad vysoký počet vysokých škôl, kedy ponuka prevyšuje dopyt, efektívnejšie financovanie a riadenie vysokých škôl, zníženie odlivu študentov do zahraničia, či zvýšenie kvality vzdelávania a ďalšie. V zákone sú paragrafy, ktoré sú už prežitkom a treba ich zmeniť. Novej novele by mala predchádzať seriózna analýza stavu, definovanie hlavných problémov a nástrojov ako ich chceme riešiť, ale aj spôsob ako budú tieto skutočnosti reflektované v navrhovanom dokumente. 

My sme proti obsahu novely a forme akou to MŠVVaŠ predložilo verejnosti na medzirezortné pripomienkové konanie (MPK). Obsah novely, ktorý ministerstvo predložilo na MPK bez predchádzajúceho predstavenia
a pripomienkovania reprezentáciám vysokých škôl a bol iný ako ten, o ktorom rokovalo s kontaktnou skupinou. Preto treba stiahnuť aktuálnu novelu a vrátiť sa k serióznemu dialógu reprezentácií vysokých škôl s
MŠVVaŠ", reagoval dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

Záznam online prenosu je na : https://www.youtube.com/watch?v=tiR3OeCEwVc