Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky,

Vás pozýva dňa 19. mája 2010 o 14:00 hod. do posluchárne S-4 na prednášku

AN INTRODUCTION TO MATERIAL MODELLING
(ÚVOD DO MODELOVANIA MATERIÁLOV)

prednášajúci Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Alexander Lion
University of Federal Armed Forces Munich,
Department of Aerospace Engineering, Institute of Mechanics

 

doc.Ing. Peter Šolek, PhD.
vedúci ÚAMM