Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Kolektív riešiteľov projektu z ÚPI SjF STU

Výskumná skupina zameraná na mechanické procesy spracovania zrnitých materiálov má už na SjF STU uznávanú dlhoročnú vedeckú školu. Výsledky kvalitnej práce výskumníkov a študentov možno nájsť prakticky na celom svete. Jeden z najväčších investičných projektov ako výsledok jedinečného výskumu však stojí neďaleko v Čechách, v Říkove pri Hradci Králové.

V roku 2015 objednala spoločnosť AGRO CS výskum technológie výroby granulovaných multikomponentných hnojív na baze NPK suchou cestou. Po dvoch rokoch práce v laboratóriách fakulty, simulácií a projektovania, vrátane overenia dispozície vo virtuálnej realite, boli na stole výsledky, ktoré spoločnosť AGRO CS presvedčili o unikátnosti technológie a kvalite vyvinutých zariadení a tak vedenie a majitelia firmy rozhodli o veľkej investícii a stavbe produkčnej linky s kapacitou výroby 2 tony produktu za hodinu. Na vývoji jednotlivých uzlov technológie intenzívne spolupracovali aj naši študenti inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia v rámci svojich záverečných prác.

Model kompaktora na ÚPI SjF STU

Technológiu projekčne spracovala firma NOVING Nováky podľa podkladov pracovníkov ústavu a koncom roka 2019 bola investičná akcia dokončená. Od toho času začalo uvádzanie komplikovanej linky do skúšobnej prevádzky a pri veľmi efektívnej a úspešnej spolupráci pracovníkov ÚPI SjF STUAGRO CS môžeme dnes konštatovať, že linka nabehla do projektovanej kapacity a stala sa súčasťou efektívnej výroby tejto spoločnosti.

Veríme, že toto nie je jediná takáto investícia a v spolupráci s AGRO CS budeme pokračovať vo vývoji podobných technológií aj pre ďalšie realizačné projekty. Pre záujemcov máme pripravené na Ústave procesného inžinierstva aj ďalšie technické detaily, ktoré dokumentujú skutočnosť, že študovať techniku na Strojníckej fakulte STU v Bratislave sa oplatí.

Link na Facebook stránku ústavu s článkom z časopisu spoločnosti AGRO CS a fotkami nájdete tu.

           

Kompaktor viaczložkového hnojiva                                       Granulátor na SjF STU 
                                             
3D model linky
______________________________________________________________________________________

prof. Ing. Marián PECIAR, PhD.
vedúci ústavu
Ústav procesného inžinierstva SjF STU
marian.peciar@stuba.sk