Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Počas konania 2. ročníka Strojárskej olympiády a
sprievodných akcií (Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty STU v Bratislave, JOF fórum Študentského cechu strojárov)
dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave nariaďuje

účelové prerušenie vyučovania


dňa 24. februára 2009 v čase od 9,00 h – do 13,00 h.

Pedagógovia a študenti, ktorí majú v tomto čaše pedagogický proces, sa zúčastnia na uvedených akciách.