Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
PROPOZÍCIE


       


"Stolnotenisový turnaj zamestnancov SjF"          


Usporiadateľ:  Oddelenie TV a Š ÚPHSV SjF STU  Bratislava 


Riaditeľ súťaže: PaedDr. Jozef Žídek

Termín súťaže: 21. 01. 2010  (štvrtok)
Miesto: telocvičňa SjF Nám. slobody 17Prihlášky: do 20.01.2010 (streda) do 14,00 hod.Oddelenie TV a Š ÚPHSV SjF STU  Bratislavajozef.zidek@stuba.sk
Disciplíny : Dvojhra muž, ženy, ak bude menej ako dve - hrajú spolu s mužmi.
Prezentácia hráčov:  do 8,30 hod. v deň konania súťaže (20. 01. 2010)   

Začiatok súťaže: 9,00 hod.          

Pravidlá súťaže: Hrá sa podľa národných pravidiel stolného tenisu  


Systém súťaže: Podľa počtu prihlásených hráčov Počet setov: Hrá sa na 3 víťazné sety
Losovanie: V deň konania súťaže