Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V dňoch 6.6. a 7.6.2018 sa v Bratislave v hoteli Crown Plaza opätovne konala významná medzinárodná konferencia TECHSUMMIT ’18 zameraná na inovácie a technológie budúcnosti.

V rámci panela INDUSTRY 4.0 boli diskutované otázky vzdelávania v kontexte 4 vlny priemyselnej revolúcie (Industry 4.0), hlavne „vzdelávanie pracovníkov budúcnosti“ pripravených v kontexte potrieb trhu práce a technológií, za účasti všetkých strán a úrovní, ktorých sa táto téma dotýka: zástupcov zamestnávateľov z priemyslu, vlády, neštátneho sektora, VUC a univerzít. Názorný príklad aktívneho prístupu univerzít k aktuálnym  potrebám praxe prezentoval profesor Marián Peciar, ktorý spolu so zástupcom VW Slovakia p. Polaščinom načrtol nový produkt vysokošlkolského vzdelávania a prvé skúsenosti pri príprave profesijne orientovaných bakalárov na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.


Zdroj foto: TECHSUMMIT 2018