Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Študentská vedecká konferencia „STROJÁRSTVO 2021“

V Y H O D N O T E N I E
Počet sekcií : 7
Počet súťažných prác : 50
Počet autorov prác : 50


Zoznam účastníkom s časovým harmonogramom je uvedený TU.