Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

PROGRAM ŠVK 2018

Výsledky:

Sekcia : Strojárske technológie a materiályie

1.miesto - Kovaľová Martina, Bc. - Zváranie dvojfázovej ocele HC660XD s komplexnou oceľou HCT780C s hrúbkou 1,5 mm pomocou pevnolátkového lasera
2.miesto - Žiaček Peter, Bc. - Optimalizácia konštrukčného materiálu vzduchových chladičov AC2 na prevádzke AVD6 Slovnaft, a.s
3.miesto - Jezsó Kristian - Využitie merania mikrotvrdosti pri identifikácii mikroštruktúry laserových zvarov vysokopevných ocelí

Sekcia : Dopravné a pracovné stroje

1.miesto - Bc. Anton Janák - Konštrukčný návrh mymoosého hĺbkového rýpacieho zariadenia pre UDS 132
2.miesto - Bc. Michal Husár - Návrh trecej spojky pre pohon ekovozidla
3.miesto - Bc. Martin Pavlík - Samohybný kolesový podvozok 4 x4 na báze UDS132 s motorom medzi nápravami

Sekcia: Stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel

1.miesto - Bc. Zuzana Bryndzová - Vplyv polymérnych aditív na prestup tepla v turbulentne prúdiacich kvapalinách
2.miesto - Bc. Zoltán Szórád - Energetický aspekt homogenizácie partikulárneho materiálu
3.miesto - Bc. Viktor Ripka - Návrh zásobníkov pre technológiu výroby hnojív

Sekcia: Energetické stroje a zariadenia

1.miesto - Gyepes Viktor, Bc.  -  Návrh protibežnej mikroturbíny
2.miesto - Pavle Ivan, Bc.  -  Tepelné čerpadlá pre nízkoenergetické, pasívne domy
3.miesto - Kocsisová Katarína, Bc.  -  Parametrický návrh špirály čerpadla v prostredí open-source

Sekcia: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

1.miesto - Bc. Tomáš Gajdoš - Robotizovaná zváracia linka pre zváranie výstužných konštrukcii automobilových sedačiek s aplikáciou systémov bodového zvárania ABB.
2.miesto - Bc. Martin Lizúch - Real-time predictive control of a 2DOF helicopter model
3.miesto - Bc. Stanislav Zeman - Integrovaný systém určený na vyobrazenie a nastavenie parametrov monopostu

Sekcia: Výrobné systémy a environmentálna technika

1.miesto - Bc. Peter Karas - Aplikovanie metódy Lean Production v spoločnosti VW Slovakia a.s.
2.miesto - Bc. Alex Urban - Zvyšovanie prevádzkovej spoľahlivosti strojov a zariadení v podmienkach Johns Manville Trnava
3.miesto - Bc.Radovan Štefánek - Konštrukcia zhutňovacieho stroja s obrátenou kinematikou

Sekcia: Odborná komunikácia v cudzom jazyku

1.miesto - Bc. Nagy Bence - ROCKET ENGINE NOZZLE DESIGN
2.miesto - Bc. Lucia Hubková - LIMITEUR DE PRESSION À ACTION PILOTÉE
3.miesto - Bc. Dávid Malúch - WANKEL ROTARY ENGINES
3.miesto - Martin Baláž -
CAR PRODUCTION IN VW BRATISLAVA

Sekcia: Aplikovaná mechanika a mechatronika

1.miesto - Jozef Škrabala, Bc. - Konštrukčný návrh kosačky
2.miesto - Martin Mladoniczký - Smartfónom ovládané robotické rameno
3.miesto - Peter Jakabovič - Experimentálne určenie modulu pružnosti brzdového disku

F O T O G A L É R I A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠVK 2018