Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Aj tento rok sa uskutoční naša obľúbená vedomostná súťaž, ktorej cieľom je podporiť technické vzdelávanie. Finále Strojárskej olympiády sa síce uskutoční online, ale víťazov by sme radi pozvali aj k nám na Strojnícku fakultu STU v Bratislave, kde Vám osobne odovzdáme hodnotné ceny.

Súťaž je určená študentom stredných škôl, ktorí majú záujem:

  • súťažiť v oblastiach: matematika, fyzika, strojníctvo a odborné strojárske zameranie,
  • bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave,
  • získať zaujímavé poznatky o ponúkaných študijných programoch

Súťaž je určená študentom stredných škôl na území Slovenska, ktorí sú v školskom roku 2020/2021 študentmi denného štúdia bez ohľadu na zameranie školy. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti SOŠ, SPŠ, SOU, gymnázií a študenti súkromných alebo cirkevných stredných škôl bez ohľadu na zriaďovateľa školy.


CENY:

Pre víťaza je pripravených 300,-€ a ďaľších 300,-€ pre školu, táto suma sa pre školu znásobuje v prípade úspechu viacerých študentov! Druhé miesto je v hodnote 200,-€/200,-€ a tretie 100,-€/100,-€

Všetci účastníci olympiády dostanú CERTIFIKÁT, na základe ktorého im bude po zápise na bakalárske štúdium vrátený manipulačný poplatok za prijímacie konanie.

REGISTRÁCIA:

Registračný formulár a doplňujúce info nájdete tu: https://www.studujstrojarinu.sk/strojarska-olympiada-dod/

FINÁLE:

Veľké finále sa uskutoční 10.2.2021 online.

Vďaka patrí aj našim partnerom, bez ktorých by toto podujatie nebolo možné zorganizovať. Ďakujeme!