Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Akademický senát Strojníckej fakulty STU

pozýva členov akademickej obce a zamestnancov fakulty na

 

stretnutie s vedením Strojníckej fakulty

 

dňa 22.5. o 13.30 hod v miestnosti S-1

Program:

·     Analýza súčasného stavu Strojníckej fakulty

·     Zámer ďalšieho rozvoja SjF a najbližšie úlohy vedenia SjF

·     Diskusia

 

Ing.Vladimír Chmelko, PhD.

predseda  AS SjF STU