Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 20. novembra 2019 nás navštívila agentúra sprostredkúvajúca štúdium v Európe - RG International. V roku 2008 ju založili pán Paresh Chalodiya a Rajiv Soni v Indii. Od svojho založenia spoločnosť RG International umožňuje študentom úspešne absolvovať štúdium na prestížnych vysokých školách v zahraničí.

Prostredníctvom ich agentúry sa úspešne prihlásilo na univerzity viac ako 10 000 študentov.  Agentúra získala rôzne ocenenia. Jedno z nich aj na významnej konferencii New Educational Trend, ktorá sa konala v októbri 2019 vo Varšave.

Práve tejto konferencie sa zúčastnila aj Strojnícka fakulta STU, ktorú vo Varšave propagovala Mgr. Renáta Sovišová (International Office). Vďaka nej sme na konferencii nadviazali veľa dôležitých kontaktov. Veríme, že aj stretnutie dekana strojníckej fakulty  Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomíra Šooša, PhD. práve s touto úspešnou spoločnosťou k nám priláka mnoho nadaných a šikovných mladých ľudí, ktorí sa chcú venovať štúdiu technických smerov na našej fakulte a v budúcnosti sa uplatniť ako profesionáli vo svojom odbore.