Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

AKADEMICKÝ SENÁT STROJNÍCKEJ FAKULTY STU

Pozýva všetkých členov akademickej obce a zamestnancov fakulty na

STRETNUTIE AKADEMICKEJ OBCE S VEDENÍM FAKULTY

Dňa 5.6.2008 o 14.00 miestnosť S-4

PROGRAM:
- správa o činnosti fakulty za rok 2007
- aktuálne otázky fakulty
- diskusia predsedníctvo AS SjF STU