Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Akademický senát a dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave

pozýva všetkých členov akademickej obce a zamestnancov fakulty na

STRETNUTIE AKADEMICKEJ OBCE S VEDENÍM FAKULTY

Dňa 17.9.2020 (štvrtok) o 13.00, miestnosť – AULA Aurela Stodolu

PROGRAM:

- organizácia zabezpečenia výučby v 1. semestri ak. r. 2020/2021

- hodnotenie individuálnych výkonov zamestnancov

- stav realizácie rekonštrukcií laboratórií

- diskusia