Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 25.9.2019 sa uskutočnilo stretnutie akademickej obce a zamestnancov fakulty s vedením Strojníckej fakulty. Hlavnými témami stretnutia boli:

  • správa o činnosti fakulty za ak. r. 2018/2019 a hlavné úlohy v ak. r. 2019/2020,
  • aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja Strojníckej fakulty STU v Bratislave na rok 2019,
  • hodnotenie individuálnych výkonov zamestnancov fakulty.

Na záver stretnutia nasledovala diskusia , ktorá bola obsahovo orientovaná na hlavné témy, ktoré boli plánovanými bodmi stretnutia a na aktuálne otázky činnosti Strojníckej fakulty STU v Bratislave.