Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Čínskej ľudovej republiky na roky 2008 – 2009.

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 17. februára 1997 v Pekingu, vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.
Dátum otvorenia výzvy je 5. február 2007, dátum ukončenia výzvy 5. apríl 2007.

Podklady k tejto výzve si môžete stiahnúť z nasledujúcich odkazov:

  • Úplné znenie výzvy:
    • Slovenská verzia [doc]
    • Anglická verzia [doc] 
  • Metodický pokyn [doc]
  • Vzorový formulár [NEVYPĹŇAŤ !!!]:

Návrhy na výskumné projekty sa podávajú prostredníctvom elektronického systému. Ak máte záujem podať projekt, prosím kliknite na nasledovnú linku:
On-line systém na podávanie projektov 

 

Zdroj: www.sarc.sk     Aktuálne výzvy   -  Slovensko-Čína 2007