Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Na pôde Strojníckej fakulte STU  v Bratislave sa  uskutočnil slávnostný podpis zmluvy o spolupráci vo vzdelávaní, medzi Strojníckou fakultou STU v Bratislave , Bratislavským samosprávnym krajom a Trnavským samosprávnym krajom. Predlženie zmluvy  dnes v Bratislave podpísali dekan Strojníckej fakulty STU Ľubomír Šooš,  predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo a podpredseda Trnavského samosprávneho kraja( TTSK) Jozsef Kvarda.

1

Zmluva o spolupráci s vyžšími územnými celkami nadväzuje na dlhoročnú spoluprácu vo vzdelávaní medzi Strojníckou fakultou STU v Bratislave a PSA Peugeot Citroen Slovakia, ktorá začala v roku 2004 s projektom „Kampus povolaní". Počas trvania tohto projektu sa vybudovalo na Strojníckej fakulte STU vzdelávacie centrum „Koordinačné centrum odborného vzdelávania -KCOV“ primárne určené na vzdelávanie zamestnancov novobudovaného závodu PSA v Trnave.

 
KCOV je rozdelené na štyri vzdelávacie centrá: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Stredná priemyselná škola strojnícka v Bratislave, Stredná priemyselná škola v Trnave a Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave, kde absolvovalo odborné vzdelávanie od roku 2008 celkovo 1500 zamestnancov PSA s viac ako 3000 vyučovacími hodinami.


KCOV  poskytuje prípravu zamestnancov na obsadenie postov v oblasti elektrotechniky, automatizácie a priemyselnej informatiky, prevencie elektrických rizík, priemyselnej údržby, riadenia výroby, riadenia kvality, metrológie, obsluhy automatizovaných systémov výroby, profesie veľkosériovej automobilovej výroby a technológií a údržby automobilov.


Vzhľadom k tomu, že  vzdelávanie zamestnancov PSA pokračuje aj po skončení projektu    „Kampus povolaní“, na všetkých vzdelávacích centrách , Strojnícka fakulta predlžuje spoluprácu s vyžšími územnými celkami BSK A TTSK ako zriaďovateľmi jednotlivých stredných škôl - pobočiek vzdelávacieho centra KCOV.