Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 2. decembra sa na pôde Strojníckej fakulty STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyvrcholenie osláv 160 výročia narodenia prof. Aurela Stodolu.

Tento rodák zo Slovenska, významný vedec, učiteľ Alberta Einsteina bol už za svojho života považovaný za „otca parných turbín“, mal aj nezvyčajný hudobný talent a bol nesporne osobnosť na ktorú sme právom hrdí a vďační.


Vyvrcholenie osláv sa uskutočnilo na pôde Strojníckej fakulty aj zo symbolického hľadiska. Jednak z úcty ku pamiatke tohto vedca ako fyzika, technika, zakladateľa teórie parných a plynových turbín. Jednak preto, že na Strojníckej fakulte je vo vestibule bronzová busta Aurela Stodolu a najväčšia aula na STU nesie meno aula Aurela Stodolu.


Počas programu zazneli slávnostné príhovory a boli ocenení pamätnou medailou dekana Strojníckej fakulty významné osobnosti:

J.E. Alexander Hoffet - veľvyslanec Švajčiarska na Slovensku,
prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc., - profesor na univerzite ETH Zürich,
dipl. Ing. Miro Šuvada - Management & IT Consulting, Zürich,
prof. Ing. František Urban, CSc. - prodekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave,
prof. Ing. Ladislav Javorčík, PhD, in memoriam – medailu prevzala manželka, p. Javorčíková,
doc.Ing.Karol Jelemenský, PhD., - bývalý dekan Strojníckej fakulty STU,
Dr. h.c.doc. Alexander Vika, akademický sochár.

 

 

Slávnostný príhovor dekana Strojníckej fakulty STU - Dr. h.c. prof. Ing. Ľubomíra Šooša, PhD., si môžete prečítať tu:

Vaša excelencia, vážený pán Veľvyslanec,
Vážení hostia, prítomní, milé absolventky, milí absolventi, vážené slávnostné zhromaždenie, 

dovoľte mi, aby som Vás všetkých privítal v mene Akademického senátu Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vedeckej rady a vedenia fakulty na pôde našej alma mater pri príležitosti Slávnostného vyvrcholenia osláv 160. výročia narodenia prof. Aurela Stodolu.

Každé výročie je príležitosťou k tomu,

 • aby sme otvorili archívy, oprášili zažltnuté fotografie,
 • aby sa stretli ľudia a zaspomínali na časy dávno minulé, porovnali ich so súčasnosťou a možno aj pre indikovali budúcnosť.

Výnimočnosť výročia osobnosti významného svetového vedca je príležitosťou k tomu,

 • aby sme si  pripomenuli dielo oslávenca, náš vzťah k danému výročiu,
 • alebo sme sa dozvedeli niečo nové o dotknutom človeku,
 • aby sme prehodnotili a vyzdvihli odkaz jeho diela pre mladých ľudí, alebo pre budúce generácie.

Možno si teraz viacerí z vás v duchu kladú otázku, prečo je vyvrcholenie osláv práve na pôde Strojníckej fakulty STU v Bratislave a prečo práve dekan strojníckej fakulty práve teraz prednáša slávnostný príhovor 

Máte pravdu, aj keď

- sa pán profesor Stodola narodil na deň a mesiac presne sto rokov predo mnou a obidvaja pochádzame z Liptova,

- sme obidvaja strojári a vysokoškolský profesori.

Nie, ja nie som hoden a dostatočne erudovaná osoba k tomu, aby som Vám dnes hovoril o jeho diele a význame. O tom nám dnes budú hovoriť plenárni prednášatelia, pán profesor Hromkovič z ETH Zürich a pán inžinier Šuvada z firmy Management & IT Consulting, Zürich.

Ja som hrdý na to, že vďaka nadšeniu niektorých ľudí sa v tomto roku, po celom Slovensku uskutočnil rad podujatí, na ktorých si účastníci pripomenuli  160. výročie narodenia prof. Aurela Stodolu. Som hrdý na to, že keď sme boli oslovení, či by sme nezorganizovali vyvrcholenie osláv, a ani minútu sme o tom nerozmýšľali a s hrdosťou sme sa tejto organizácie vyvrcholenia osláv zhostili.

Chcem vás informovať a ubezpečiť, že dielo profesora Stodolu si vážime a rozvíjame aj na Slovenskej technickej univerzite, najmä na našej Strojníckej fakulte.

Vážení prítomní, v krátkosti si teda pripomeňme aké akcie sa na počesť nášho rodáka uskutočnili v tomto roku naprieč Slovenskom.

Oslavy 160. výročia sa symbolicky začali dňa  27. januára v Zürichu pod patronátom “Združenia Slovákov vo Švajčiarsku“ a za účasti pani Zdenky Bodoríkovej a pána Mira Šuvadu.

 • Oslavy výročia narodenia Aurela Stodolu sa na pôde STU v Bratislave uskutočnili dňa 24. apríla. V prvej časti si pán rektor a ďalší hostia uctili osobnosť profesora položením kytíc kvetov k buste profesora na Strojníckej fakulte. V druhej časti, v Aule Dionýza Ilkoviča, na rektoráte pokračovala slávnostná akadémia, na ktorej postupne vystúpili pán rektor STU, historik Milan Petráš, podpredseda SAV, Dušan Gálik,  Alena Kozáková – Makovická, Peter Samuely a zástupca primátora Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič. V mene Stodolovej rodiny sa prítomným prihovoril aj  jeden z jeho potomkov  Ivan Stodola. 
 • V dňoch 4.-5. mája oslavy pokračovali v Trenčianskych Tepliciach za účasti muzikantov a folklórnych súborov, tak zo Slovenska, ako aj zo Švajčiarska.  
 • Dňa 7. mája si výročie pripomenula Technická univerzita v Košiciach, za účasti rektora Technickej univerzity Stanislava Kmeťa, prorektora Ervína Lummnitzera, historika Adriána Harčára. Pri tejto príležitosti bola vydaná eurobankovka s nulou hodnotou.
 • V ten istý deňzorganizovala oslavy 160. výročia narodenia svetoznámeho vedca aj Žilinská univerzita.     
 • Dňa 9. mája sa uskutočnili oslavy opäť v Bratislave pod gesciou SPP. Oslavy sa uskutočnili v kongresovej sále SPP, a.s. Na oslavách vystúpil profesor Hromkovič a pán Šuvada.
 • V rodisku Stodolu, v Liptovskom Mikuláši, sa oslavy uskutočnili XX. mája za účasti primátora a ďalších hostí.
 • Oslavy pokračovali na Prešovskej univerzite konferenciou na tému „Profesor Aurel Stodola a jeho odkaz vysokým školám, vede a výskumu na Slovensku“.

Okrem samotných osláv sa v priebehu roka uskutočnili aj ďalšie aktivity: 

 • 10. septembra 2019 relácia v televízii LUX s názvom Aurel Stodola.  Reláciu si už z archívu pozrelo 1090 divákov.
 • V Liptovskom Mikuláši, bola začiatkom júna vytvorená WEB stránka http://aurelstodola.sk/, ktorú prevádzkuje.: Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši a Mesto Liptovský Mikuláš.
 • Na základe iniciatívy pána Mariána Moravčíka, bola založená “Spoločnosť Aurela Stodolu”. Dátum spoločnosti nebol zvolený náhodne, ale práve na výročie pamätnej prednášky prof. Stodolu 18. 6.1902 v Düsseldorfe. Ustanovujúce zhromaždenie sa konalo dna 20. júna 2019 v múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.
 • 12. novembra sa realizovala nahrávka v štúdiu RTVS s pánom Šuvadom s redaktorkou PhDr. Hanou Michalčíkovou
 • Za zmienku stojí ešte každoročná súťaž o cenu A. Stodolu, ktorá je udeľovaná za vynikajúce bakalárske, diplomové a dizertačné práce v oblasti energetiky. Súťaž vyhlasujú Slovenské elektrárne a v tomto roku sa uskutočnil už jej 12. ročník.

No a vyvrcholenie osláv v Zürichu sa uskutočnilo 25. novembra na ETH Zürich, za aktívnej účasti slovenskej veľvyslankyne vo Švajčiarsku, jej excelencie Andrei Elschekovej Matisovej. 

No a na SjF sme začínali a na SjF dnes aj končíme.

Druhou veľmi dôležitou otázkou je, ako sme si pripomenuli osobnosť profesora Stodolu na našej univerzite a aký je vzťah našej alma mater, SjF, k tejto osobnosti?

Budovanie povedomia o profesorovi Aurelovi Stodolovi a šírenie jeho odkazu pre budúce generácie prebieha na našej fakulte kontinuálne:

Aurel Stodola mal napríklad veľký vplyv na vývoj a smerovanie Katedry tepelných strojov na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Katedru tvoril prof. Ing. Ferdinand Šujanský a od roku 1951 ju viedol prof. Ing. Vladimír Křivánek, ktorý bol priamym žiakom prof. Aurela Stodolu. No a nasledovníkmi prof. Křiváneka boli profesor Nohel, profesor Molnár a v súčasnosti je to na ústave Energetických strojov a zariadení SjF STU najmä profesor Urban. Dôkazom vzťahu ústavu k osobe profesora Stodolu je napríklad film o Stodolovi, ktorý vznikol za podpory CVTI a v ktorom účinkoval aj profesor Urban. V spolupráci s CVTI sa uskutočnila aj prednáška pre približne 200 účastníkov vo Vedeckej kaviarni. Prednáška pod názvom „Vedec s veľkým umom a srdcom“ sa uskutočnila 30.5.2019 a hlavnými prednášateľmi bol opäť profesor Urban a historik Milana Petráša.

V roku 1999, keď bol vo funkcii dekan docent Karol Jelemenský, došlo k premenovaniu najväčšej auly STU, vtedajšej auly Maxima na Aulu Aurela Stodolu. Intenzívna bola v tom čase aj spolupráca našej fakulty s ETH Zürich – strojníckou fakultou. Finančný príspevok zo Stodolovej nadácie napríklad získali študenti Karol Priekopský a  Martin Ružovič, ktorí na Strojníckej fakulte v Zürichu ukončili inžinierske štúdium a následne sa do Zürichu vrátili, kde pokračovali a úspešne ukončili aj doktorandské štúdium. Dôkazom dobrej spolupráce bolo aj udelenie titulu „Doktor honoris causa“ dekanovi strojníckej fakulty ETH Zürich, profesorovi Filip von Rohr.

Významným príspevkom k zvýrazneniu osobnosti Aurela Stodolu na našej fakulte  bolo aj inštalovanie jeho busty do vstupnej haly hlavnej budovy Strojníckej fakulty. Sadrový originál busty vytvoril ešte akademický sochár Alexander Trizuliak pri príležitosti 100. výročia narodenia profesora Stodolu pre Slovenskú národnú galériu a pri príležitosti 140. výročia sa o odliatie tejto busty z bronzu, ako aj návrhu a osadenie podstavca zaslúžil najmä náš vtedajší zamestnanec - docent Alexander Vika.

Obdivovateľom diela profesora Stodolu bol profesor Ladislav Javorčík, ktorý, vo funkcii vtedajšieho prorektora STU, tiež významnou mierou prispel k premenovaniu názvu našej auly a k osadeniu busty vo vestibule našej fakulty.

No a v tomto roku som na počesť tohto svetového vedca slovenského pôvodu nechal v Kremnici odliať úplne nové medaily Dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Na rube tejto medaily je reliéf Aurela Stodolu, ktorého grafický návrh vytvoril Vladimír Rimbala.    

Sedem významných osláv na celom Slovensku, 5 ďalších významných celoslovenských podujatí, ale aj názov auly, busta, či medaila dekana. Taký je teda vzťah  Slovenska a našej alma-mater k:  

 • Slovákovi, ktorý aj keď nikdy nepracoval na Slovensku – srdcom bol stále Slovák,
 • vedcovi, ktorý bol v roku 1940 ocenený zlatou medailou Jamesa Watta – ekvivalentom Nobelovej ceny v strojárstve,
 • osobnosti, s ktorou bol v písomnom kontakte Albertom Einsteinom a v Stodolovej pozostalosti sa zachovalo 13 listov zo vzájomnej korešpondencie. V súvislosti s ich vzťahom je priliehavý výrok Einsteina:  

„Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“

Vážení hostia, milí študenti, 

spomeňte si teda, keď budete v budúcnosti vidieť spaľovaciu, alebo plynovú turbínu, alebo len tak budete letieť v prúdovom lietadle, že k ich výraznejšiemu nasadeniu a k bezpečnosti vášho letu významne prispel aj svetový vedec a Slovák menom Aurel Stodola.

Spolupracovali: