Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Strojnícka fakulta STU a firma SOVA Digital, a.s. organizovali na seminár o digitálnom podniku, moderných CAD/CAM/CAE/PLM systémoch vo výučbe, výskume a praxi pod záštitou dekana fakulty prof. Ing. Ľubomíra Šooša, PhD., ktorý sa konal 20. marca 2013 v posluchárni S3. 

PROGRAM konferencie 

F O T O G A L É R I A