Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výsledky internej fakultnej súťaže vypísaných tém na postdoktorandské pracovné miesta.

  NÁZOV TÉMY NAVRHOVATEĽ ÚSTAV
  Strojnícka fakulta    
1 Numerická simulácia trecieho zvárania s premiešaním ako alternatíva za tavné postupy zvárania prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. UAMM
2 Modelovanie a riadenie strojárskych technologických a výrobných procesov ako systémov s rozloženými parametrami s podporou virtuálnych softvérových prostredí  prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc. UAMAI
3 Pokročilé štatistické metódy v meraní, kalibrácii a skúšaní využívané v systémoch manažérstva merania  prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. UAMAI
4 Vývoj dielov z rôznych typov kompozitných materiálov metódami generatívneho konštruovania prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. UDTK