Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

docentkou Danielou Velichovou a študentkou Natáliou Jurákovou sme sa 
rozprávali o tom, že matematika na strojarine sa dá zvládnuť.

Presvedčili nás o tom, že aj dámy si môžu na našej fakulte zostrojiť 
skvelú budúcnosť.