Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 13.9.2019 sa uskutočnila na Strojníckej fakulte STU v Bratislave repromócia absolventov inžinierskeho štúdia po 55-tich rokoch. Jedná sa o prvých absolventov, ktorí ukončili štúdium v novej budove fakulty na Námestí slobody 17. Slávnostnej repromócie sa zúčastnilo celkovo 47 absolventov.

Študenti nastúpili do prvého ročníka Strojníckej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v septembri 1959. Po oboznámení sa s novým experimentálnym prístupom k štúdiu vyše 300 poslucháčov nastúpilo do vybraných strojárskych podnikov na Slovensku a na Morave – SEZ Tlmače, ZŤS Dubnica, Považské strojárne Považská Bystrica, ZŤS Martin a Obuvnícke závody Gottwaldov (Zlín). Od pondelka do štvrtku sa pracovalo v pozícii robotníka a v piatok a v sobotu boli prednášky. Prednášajúci boli vysokoškolskí učitelia zo Strojníckej fakulty v Bratislave. Školský rok bol rozdelený na tzv. trimestre. Skúšky sa konalo v januári a v júni. Ďalšie ročníky študenti absolvovali v normálnom režime v Bratislave. Študovali sa nasledujúce špecializácie: strojárska technológia (63), tepelné energetické zariadenia (11), vodné stroje a zariadenia (4), stavba lodí (10), stroje chemického a potravinárskeho priemyslu (49), organizácia a ekonomika strojníckej a elektrotechnickej výroby (14). Štúdium ukončilo 151 poslucháčov. (V zátvorkách sú uvedené počty poslucháčov, ktorí ukončili danú špecializáciu).

Absolventi Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave z roku 1964 sa uplatnili v rôznych rezortoch (školstvo, strojársky priemysel, chemický priemysel, potravinársky priemysel, elektrotechnický priemysel, celulózo-papierenský priemysel, plynárenský priemysel, obchod, stavebný priemysel, sklársky priemysel, politika) a v rôznych, aj vysokých funkciách (postoch) na Slovensku, na Morave, v Čechách a aj v iných krajinách (NSR, Kanada, Austrália, Juhoafrická republika). Táto skutočnosť svedčí o vysokej úrovni vzdelania, ktoré im poskytla Strojnícka fakulta SVŠT v Bratislave.

Tento ročník, ako prvý po dlhých rokoch, uskutočnil rozlúčku s mestom a s táliou pochodom mestom od internátu Mladá Garda cez Primaciálny palác až k SND a odovzdaním diplomov ich predstaviteľom (Ladislav Chudík, František Dibarbora, primátor mesta Bratislava). Pochod sprevádzali staré vozidlá a hrala kapela Tradicionál (Starý tradicionál). (Majster Chudík sa zúčastnil aj na niektorých našich výročných stretnutiach).