Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V zmysle bodu 22 čl. 12 Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave udeľujem študentom univerzity na deň 16.11.2009 rektorské voľno. Vladimír Báleš