Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozrite si umiestnenie Strojníckej fakulty STU v Bratislave v rebríčku fakúlt podľa ukazovateľa "Najlepšie platení absolventi".

Zverejnené informácie na portáli "Lepšie školy" sú vypočítané na základe štatistických údajov Sociálnej poisťovne.

Prezentované údaje majú slúžiť tak uchádzačom o štúdium na vysokých školách, ako aj širšej verejnosti. Ambíciou je poskytnúť informácie, vzťahujúce sa priamo alebo nepriamo k problematike uplatniteľnosti absolventov vysokých škôl na trhu práce. Preto bude stránka postupne zverejňovať dostupné informácie o fakultách a ich študijných programoch.