Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Úspešne sme dokončili II. etapu projektu ENGIE, ktorého témou je solárna klimatizácia, resp. klimatizácia, v ktorej je pohonná energia teplo (solárne teplo). Inými slovami: dokážeme úspešne zabezpečiť výrobu chladu zo slnečného tepla.

Grant bol poskytnutý z neobvyklého zdroja, ide o vlastnú grantovú schému francúzskeho energetického koncernu ENGIE a.s. Paris. Tento grant sme získali ako vôbec prvý tím zo strednej Európy.


Súčasťou vyvíjaného systému sú aj Fresnelove termosolárne kolektory, ktoré umožňujú získanie vysokých teplôt (150 - 250°C) priamo zo slnečného žiarenia. Ide o systém natáčavých rovinných zrkadiel, ktoré
odrážajú dopadajúce slnečné žiarenie a koncentrujú ho v tzv. vákuovom absorbéry. Natáčavé reflexné zrkadlá sú riadené tak, aby sledovali polohu slnka.

  


Tím z Ústavu energetických strojov a zariadení (ÚESZ) na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, pod vedením prof. Masaryka, úspešne otestoval vyvíjané Fresnely v júli 2021.

Vývoj Fresnelových solárnych kolektorov je zároveň témou doktorskej dizertačnej práce nášho zahraničného doktoranda Georgiosa Manganosa.

 

Prvýkrát sme o projekte písali začiatkom roka 2020, odkaz na odborný článok tu: https://www.sjf.stuba.sk/6377

Pre viac informácií o projekte môžete priamo kontaktovať pána prof. Masaryka:

<michal.masaryk@stuba.sk