Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Strojnícka fakulta stavia na výchove budúcich odborníkov s praxou v oblasti stredoškolského aj vysokoškolského vzdelávania v spolupráci s Volkswagen Slovakia.

Preto ako prví na Slovensku podávame v spolupráci s Volkswagen Slovakia žiadosť na akreditáciu profesijne orientovaného bakalárskeho štúdia v automobilovom priemysle. V spolupráci s automobilkou podnikáme aj ďalšie intenzívne kroky vo výchove budúcich odborníkov. Spoločným zámerom je zapojiť do duálneho vzdelávania vysokoškolákov i partnerské firmy. Téme sa venovala i konferencia v priestoroch automobilky v Auto Forume, ktorá sa konala za účasti zástupcov Volkswagen Slovakia, dodávateľských firiem, zástupcov ministerstiev, Zväzu automobilového priemyslu, akreditačnej komisie a našich prvých študentov – poslucháčov pilotného prvého ročníka duálneho bakalárskeho štúdia na Strojníckej fakulte.