Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Na základe žiadosti STU, ÚNMS SR sprístupní službu študentom končiacich ročníkov, v rozsahu noriem aktuálne zahrnutých v licenčnej zmluve STU – súbor STN, ktoré aj doteraz boli prístupnené cez počítače v knižniciach.

Sprístupnenie sa relizuje na obmedzenú dobu do 31.5.2020.

Študenti sa prihlasujú svojimi adresami „stuba.sk“. Každý študent sa môže prihlásiť iba z jedného PC, opakované prihlásenie z iného počítača systém neumožňuje.

1. prihlasovacie údaje (email: noreply@stuba.sk, heslo: stuba2020)

2. návod ako sa dostanete k predplateným normám nájdete na:

https://www.sutn.sk/files/stn-online/Prihlasenie_STN-online.pdf

3. študent sa môže prihlásiť iba na jeden PC

4. služba podporuje operačný systém: Windows Vista/7/8/10, Mac OS

5. je potrebná inštalácia file open Plugin z: https://plugin.fileopen.com/all.aspx

6. otváranie noriem je možné iba cez Adobe Reader

7. technickú podporu nájdete na: https://www.sutn.sk/news.aspx?id=130

8. v prípade problémov treba poslať email: shop_pdf@normoff.gov.sk

 

Môžete sa prihlásiť iba z jedného PC !!!