Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Milí študenti, vážení kolegovia,

dovoľte aby som privítal nových študentov, pozdravil ich starších kolegov a prihovoril sa všetkým zamestnancom našej fakulty pri príležitosti začiatku akademického roka 2020/21.

     V prvom rade sa chcem prihovoriť k študentom,  pre ktorých bude nasledujúci  akademický rok prvým rokom štúdia na vysokej škole. Vitajte teda na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Začínate štúdium na Strojníckej fakulte STU – najväčšej, najstaršej a podľa viacerých hodnotení rankingových inštitúcií aj najlepšej technickej univerzity na Slovensku. A prichádzate študovať na univerzitu v absolútne nezvyčajnom čase plnom nových netradičných situácií, hľadaní kompromisov a originálnych riešení. Zo srdca Vám prajem úspešný štart, dostatok vytrvalosti a trpezlivosti pri prekonávaní prekážok vysokoškolského štúdia.

     Chcem pozdraviť aj študentov vo všetkých ročníkoch, stupňoch a formách. Som rád že, podľa viacerých prieskumov patria absolventi našej fakulty k najžiadanejším na trhu a nevychovávame ľudí pre úrady práce. Vaša práca a výsledky doterajšieho štúdia ma utvrdzujú v presvedčení, že štúdium vás zaujalo. Viem, že súčasťou vášho pôsobenia na univerzite je aj mimoškolská činnosť.  Dosiahnuté výsledky na rôznych  súťažiach a výstavách robia dobré meno vám a celej fakulte. Prajem Vám veľa chute, pevnú vôľu a vytrvalosť do ďalšieho štúdia. To je ten najlepší spôsob, ako úspešne ukončiť vysokoškolské štúdium.

      Veľmi si vážim aj spoluprácu so Študentským cechom strojárov. Spolupráca je konštruktívna a korektná. K tradične dobrým akciám, ktoré organizujeme spoločne so ŠCS patria: Formula okolo Slovenska, JOB fórum, Strojárska olympiáda, Ping pong bez bariér, Deň otvorených dverí či Športový deň študentov. 

    Pri príležitosti začiatku nového akademického roka chcem pozdraviť aj našich zamestnancov. Pedagógovia, výskumníci, technickí a hospodárski pracovníci chcem Vám pri tejto príležitosti povedať, že tak ja, ako aj celé vedenie si Vašu prácu veľmi vážime. Som rád, že sa vedeniu fakulty podarilo zaviesť Individuálny systém hodnotenia výkonov zamestnancov a aj napriek všetkým problémom pokračujeme  v rekonštrukcii Pavilónu laboratórií a postupne sme zrekonštruovali aj priestory našej hlavnej budovy. Za všetky aktivity môžem vymenovať priestory ľahkých laboratórií ÚTM, kancelárske priestory ÚTM a ÚJaŠ, či stravovacie zariadenie „U strojára“. Týmito rekonštrukciami súčasne postupne uvoľňujeme dubiózne priestory na Pionierskej ulici a pripravujeme budovu na prenájom, čím chceme zabezpečiť trvalý príjem finančných prostriedkov pre našu fakultu. Legislatívne predpisy, koronakríza a nedostatok finančných prostriedkov sú hlavnými bariérami rýchlejšieho napredovania týchto zmien. Som ale presvedčený, že Individuálny systém hodnotenia a moderné laboratóriá sú nevyhnutné strategické ciele pre kontinuálne zvyšovanie kvality našej fakulty.

Milí študenti, vážení kolegovia,

všetci si uvedomujeme aká ťažká je súčasná situácia. Prežívame bezprecedentný celosvetový „vojnový konflikt“ proti zákernému a neviditeľnému nepriateľovi  s názvom koronavírus (COVID19). Pripravujeme sa na začiatok akademického roka vybudovaním monitorovacej brány vo vchode hlavnej budovy našej fakulty. Nepriateľ nepretržite striehne kto z nás urobí aj tú najmenšiu chybu a okamžite, bez varovania útočí. A jeho dôsledky na celom svete sú strašné, milióny chorých a státisíce mŕtvych. Všetci si teraz o to viac uvedomujeme, že zdravie je ten najväčší poklad každého človeka.

     Preto vás žiadam a prosím, buďme opatrní a vzájomne ohľaduplní. Neohrozujte vaše zdravie, zdravie našich rodín a kolegov vlastnou nedisciplinovanosťou a neuváženým správaním. Dodržiavajte nariadené hygienické opatrenia, dôsledne zvážte účasť na hromadných akciách a necestujte do rizikových oblastí. Nikto z nás nevie, čo nás čaká a aký bude začínajúci akademický rok. Som ale presvedčený, že disciplínou, ostražitosťou a vzájomnou toleranciou sa nám podarí poraziť nepriateľa a zvládnuť všetky úlohy v nastávajúcom akademickom roku.  

     K tomu vám prajem veľa zdravia, šťastia, študijných, pracovných a osobných úspechov.

     Bratislava,  17. september  2020