Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Po neľahkom období pandémie a pri príležitosti začiatku skúškového
obdobia sa študentom prihovára novou a netradičnou formou, dekan
Strojníckej fakulty STU - Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

Všetkým študentom prajeme veľa zdravia a úspešné ukončenie akademického
roka. Tešíme sa na vás opäť v septembri!


(ENG:)

After a difficult period of pandemic situation and on the occasion of 
beginning of the examination period, the dean of the Faculty of
Mechanical Engineering STU - Mr. Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. speaks
to the students in a new different way.

We would like to wish all the students good health and successful completion of this academic
year. We are looking forward to see you all again in September!