Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje všetkým záujemcom o doktorandské štúdium v akademickom roku 2007/2008, že zoznam tém dizertačných prác sa nachádza tu.