Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení autori, vážené autorky

je otvorené prihlasovanie publikácií do edičného plánu na rok 2010.

Publikácie avizované v edičnom pláne na rok 2009 a neboli v tomto roku publikované NEBUDÚ automaticky preklopené do edičného plánu na rok 2010. Autori týchto publikácii musia svoje pripravované publikácie opätovne prihlásiť do edičného plánu na rok 2010.

Vyplnené a podpísané „návrhové listy “ posielajte edičnému referentovi SjF:

Ing. Iveta Onderová ÚSETM (070)
Tel.: 00421 2 572 96 560

Termín ukončenia prihlasovania publikácií do edičného plánu SjF na rok 2010 je: 18. decembra 2009