Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Strojnícka fakulta STU v Bratislave spolu s partnermi projektu Fakultou informatiky a informačných technológií  STUFakultou elektrotechniky a informatiky STU predstavili unikátny projekt  aplikácie inovatívnych technológií elektromobilu s AIL (Automotive Innovation Lab) System Solution. Projekt bol realizovaný s podporou Volkswagen Slovakia, Nadácie Volkswagen Slovakia, Orange Slovensko a BOGE Elastmetall Slovakia. Do projektu boli zapojení aj žiaci Súkromnej strednej odbornej školy automobilovej – Duálna akadémia.

Ide o výskumný projekt univerzitného tímu Automotive Innovation Lab. Elektromobil predstavuje  platformu pre progresívny multidisciplinárny výskum a vývoj v oblasti elektromobility. Táto platforma vychádza z elektromobilu Volkswagen e-up!, v ktorom je pôvodný predný pohon vozidla doplnený o novú zadnú hnaciu nápravu tvorenú dvojicou elektromotorov a prídavnou batériou.

Automotive Innovation Lab System Solution – senzorová platforma pre autonómne riadenie vozidla, inteligentnú mobilitu, zber dát, vzdialené výpočty a komunikáciu V2X.

Projekt predstavuje trend pri vývoji automotive technológií od virtuálneho prototypu až po reálne vozidlo a jeho digitálne dvojča. Industry 4.0 v praxi. Integrácia týchto dvoch platforiem umožňuje multidisciplinárny prístup pre výskum a vývoj v oblasti elektrických pohonov, batériových systémov, NVH, jazdnej dynamiky, autonómnych systémov, digitálneho dvojčaťa, 5G sietí a komunikácie V2X.  Univerzita získala robustný nástroj i pre výchovu nových inžinierov.

 

„Vývoj bezpečnostných systémov v automotive sa presúva do virtuálneho prostredia, ktorého vlastnosti majú vychádzať z reality. Výsledkom nášho výskumu a vývoja je práve AIL System Solution, vďaka ktorému sa nám darí prepájať reálny a virtuálny svet, vysvetlil Tomáš Milesich z Ústavu dopravnej techniky a konštruovania Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

„Platforma elektromobilu svojimi výkonovými parametrami umožňuje skúmať neštandardné jazdné stavy a situácie. Je nevyhnutné skúmať tieto situácie pri nasadzovaní autonómnych systémov  do reálnej dopravy budúcnosti.  Spojením elektromobilu a AIL system solution sa nám podarilo získať multidisciplinárnu výskumno-vývojovú platformu, skonštatoval Ján Danko, technický manažér projektu.

„Slovenská technická univerzita má fakulty, ktoré sú významné zapojené do výskumu v automotive a intenzívne sa venujú vývoju autonomnych systémov v doprave. A chcel by som zdôrazniť, že pritom hovoríme nielen o cestnej, ale napr. aj o železničnej doprave. " na záver dodal dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave profesor Ľubomír Šooš.

Projekt inovatívnych technológií elektromobilu s AIL System Solution sa stal víťazom súťaže TECHFÓRUM 2022