Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave predlžuje termín prijímania prihlášok na bakalárske štúdium na Strojníckej fakulte STU do 31. mája 2007.