Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Z poverenia Dekana SjF a na základe rozhodnutia z Vedenia fakulty zo dňa 06.07.2007 je schválené predĺženie skúškového obdobia do 31. 08. 2007. Zároveň bola odoslaná žiadosť skúšajúcim o vypísanie nových termínov.