Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 14.1.2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s profesorom Joo Ho Lee (School of Mechanical and ICT Convergence Engineering) zo Sunmoon Univeristy (J. Kórea) a Ing. Antonom Uhnákom (Glocal Viceprezident SMU pre spoluprácu priemyslu a univerzít) na pôde Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

Dekan Strojníckej fakulty Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. spolu s prodekanom doc. Ing. Jurajom Beniakom, PhD. prerokovali na úvodnom stretnutí možnosti budúcej spolupráce medzi Strojníckou fakultou STU a Sunmoon University. V rámci spolupráce bola spomenutá aj príprava výmenného programu pre študentov Strojníckej fakulty - Global Startup Camp. V poslednom bode sa diskutovalo aj o príprave spolupráce Strojníckej fakulty a kórejskými spoločnosťami na Slovensku.

Medzinárodné spolupráce majú veľký význam pre našu fakultu a najmä pre našich študentov, preto nás teší, že sa táto zahraničná návšteva uskutočnila práve u nás.