Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave príjme do zamestnania:

technika BOZ, PO a CO

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
-stredoškolské vzdelanie s technickým zameraním
- platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti
- odborná prax 5 rokov
- ovládanie práce s počítačom

Záujemci sa môžu prihlásiť na voľné pracovné miesto na osobnom oddelení, spolu s dokladmi vyplývajúcimi s horeuvedených podmienok. Nástup ihneď.
Záujemci sa môžu prihlásiť a informovať aj na na emailovej adrese maria.kovacova@stuba.sk alebo na č.t. 02/57296124